skip to Main Content

Onsøy

Onsøy ‑ opprinnelig en virkelig øy i Glomma‑deltaet på Østfold‑kysten ‑ var egen kommune inntil kommunesammenslutningen med Rolvsøy, Borge, Kråkerøy og Fredrikstad i 1994. Da hadde Onsøy kommune cirka 13.000 innbyggere, et areal på vel 115 kvadratkilometer og med de høyeste punkter, Rørfjell og Østento på ca 120 meter. Strandlinjen måler over 50 kilometer og nær det doble om strandlinjene på 152 store og små øyer telles med. Mest kjente øyer er Hankø, Rauer, Søster‑øyene og Missingene. Onsøy er blant de mest populære hyttedistrikter øst for Oslofjorden, med i alt vel 3.000 hytter.

Største tettsted er Gressvik, bygd opp rundt det som i sin tid var Nord‑Europas største treindustri (Græsvig Brug, 1860-1924), med blant annet tidlig produksjon av ferdighus. Andre tettsteder er Ørebekk, Øyenkilen, Slevik, Vikene, Engelsviken og Manstad/Lervik.

forsidebilde

 

Den opprinnelige øya – og den opprinnelige kommunen – omfattet også det som fortsatt kalles Onsøyfjerdingen i Råde kommune, og her inngikk også herregården Tomb. Dermed lå det hele tre adelige setegårder på øya; Tomb, Kjølberg og Elingaard. Den siste var mest betydningsfull, for her bodde rikskansler Jens Bjelke (1580-1659), som lenge var Kongens fremste stedfortreder i Norge. Onsøy var på denne tiden også eget len, Onsø len, fra 1549 til 1672, med Elingaards eier som lensherre. Onsøyfjerdingen ble utskilt fra Onsøy kommune og overført til Råde kommune allerede i 1842. Det skjedde en grensejustering også 1. januar 1968, da fem matrikkelgårder på i alt fem kvadratkilometer øst for Kjølbergelven ble overført til Fredrikstad kommune.

Navnet Onsøy skriver seg trolig fra “Odins øy”. Bygdenavnet Odinnsalr er nevnt i Fagrskinna fra omkring 1250. Området er rikt på fornminner, med et stort antall helleristninger, gravhauger, steinsetninger m.v.

Andre nyheter:

Onsøy Historielag

Onsøy Historielag arbeider for å fremme gransking av bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag2 weeks ago
Bokutgivelse med samarbeidende historielag i Fredrikstad-distriktet.
En ny bok er kommet, som handler om sagbruksindustrien. I 1952 fikk lektor William Almgren i oppdrag å intervjue eldre sagbruksarbeidere, i forbindelse med at Edv. Bull d.y. samlet stoff til sin doktorgrad.
Almgren skrev deretter 12 artikler i Fredriksstad Blad, der han presenterte industriens historie.
Dette er nå samlet i et hefte, tilrettelagt av Svein Skahjem.
Boken kan bestilles og eventuelt hentes hos en av oss i styret i Onsøy historielag..Den kan kjøpes på kontoret hos Onsøy Regnskap AS på Ørebekk, eller i Høvelbygningen på Elingaard, etter avtale.
Boken koster kroner 200.-, kan betales med Vipps eller kontant.
Til medlemmer av Onsøy, som ikke bor i nærheten, kan vi sende i posten med et tillegg på kroner 50. (resten av frakten betaler historielaget).
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag4 weeks ago
Nytt på Digitalarkivet! I dag har det kommet lenker til direktesøk på tre nye kildegrupper under «Flere søkeinnganger» 👇

⛪ Dødsfallsliste (som er kilden «Døde 1951-2014»): https://shorturl.at/lBMT2
🔍 Emigrantprotokoller: https://shorturl.at/kAKS8
🔒 Landssviksaker (for øyeblikket sperret): https://shorturl.at/mCET0

Arkivverket Slekt og Data Hordaland
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag4 months ago
Dette bildet er fra Smålensmarken på Borgarsyssel i 1960. Damen til venstre har vi fått bekreftet fra flere at det er Ingeborg Gjølberg født Hansen fra Ulvedalen i Onsøy, Mannen er Thormod Ulleberg som var medansvarlig for utstillingen. Det er damen til høyre i bildet som vi ikke kjenner navnet på.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag4 months ago
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag7 months ago
Vi innbyr til årsmøte i historielaget.
Søndag 12. mars klokken 17.00 på Bøndenes Hus, Kolberg, ved Onsøy kirke.
Før våre vanlige årsmøtesaker får vi besøk av Steinar Johansen fra Rød Planteskole og Hagesenter.
Han skal fortelle oss litt om klargjøring av hagen for våren.
Servering av kaker og kaffe, utlodning.
Alle velkommen!
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag9 months ago
Historielagene i Onsøy, Kråkerøy, Råde, Borge og Torsnes kommer tradisjonen tro med årbøker. Svein Skahjem med bok om husmannsplasser.
Back To Top