skip to Main Content

Onsøy

Onsøy ‑ opprinnelig en virkelig øy i Glomma‑deltaet på Østfold‑kysten ‑ var egen kommune inntil kommunesammenslutningen med Rolvsøy, Borge, Kråkerøy og Fredrikstad i 1994. Da hadde Onsøy kommune cirka 13.000 innbyggere, et areal på vel 115 kvadratkilometer og med de høyeste punkter, Rørfjell og Østento på ca 120 meter. Strandlinjen måler over 50 kilometer og nær det doble om strandlinjene på 152 store og små øyer telles med. Mest kjente øyer er Hankø, Rauer, Søster‑øyene og Missingene. Onsøy er blant de mest populære hyttedistrikter øst for Oslofjorden, med i alt vel 3.000 hytter.

Største tettsted er Gressvik, bygd opp rundt det som i sin tid var Nord‑Europas største treindustri (Græsvig Brug, 1860-1924), med blant annet tidlig produksjon av ferdighus. Andre tettsteder er Ørebekk, Øyenkilen, Slevik, Vikene, Engelsviken og Manstad/Lervik.

forsidebilde

 

Den opprinnelige øya – og den opprinnelige kommunen – omfattet også det som fortsatt kalles Onsøyfjerdingen i Råde kommune, og her inngikk også herregården Tomb. Dermed lå det hele tre adelige setegårder på øya; Tomb, Kjølberg og Elingaard. Den siste var mest betydningsfull, for her bodde rikskansler Jens Bjelke (1580-1659), som lenge var Kongens fremste stedfortreder i Norge. Onsøy var på denne tiden også eget len, Onsø len, fra 1549 til 1672, med Elingaards eier som lensherre. Onsøyfjerdingen ble utskilt fra Onsøy kommune og overført til Råde kommune allerede i 1842. Det skjedde en grensejustering også 1. januar 1968, da fem matrikkelgårder på i alt fem kvadratkilometer øst for Kjølbergelven ble overført til Fredrikstad kommune.

Navnet Onsøy skriver seg trolig fra «Odins øy». Bygdenavnet Odinnsalr er nevnt i Fagrskinna fra omkring 1250. Området er rikt på fornminner, med et stort antall helleristninger, gravhauger, steinsetninger m.v.

Andre nyheter:

2 days ago

Onsøy Historielag

Årsmøtet i Onsøy historielag, som skulle vært arrangert 7. mars,
er utsatt inntil videre.

Hilsen fra styret.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 months ago

Onsøy Historielag

JASS, BOM, BØ!!!

I 1993 laget Astrid Eriksen et hefte med gamle leker. Opplysningene om disse fikk hun ved å intervjue de som husket..

Her er en som kan være aktuell for lange mørke kvelder og i julen.

"Hvis du en gang har lekt denne leken, får du aldri ordene Jass, Bom, Bø ut av hodet igjen. Dette er verdens enkleste lek, men likevel kan du få problemer med å henge på etter en stund. Alle tall som er delelig med med 3 heter JASS, alle som er delelig med 5 heter BOM, og tall delelig med 7 heter BØ. Vi setter igang: Du begynner med å si 1, nestemann sier 2, men når tredjemann skal si 3, må han si JASS istedet. Så kommer 4, deretter BOM, så 6 og BØ. Slik forsetter deltagerne tellingen helt til man kommer til 105. Dette tallet er delelig med både 3, 5 og 7 og heter altså JASS BOM BØ. Slik lyder det i forrykende fart: en to JASS, fire BOM, JASS, BØ, åtte, JASS, BOM, elleve, JASS, tretten, BØ, JASS BOM (som er delelig med 3 og 5), seksten, sytten, JASS o.s.v. Den som feiler må stå over til neste runde. Når leken starter på nytt må du sørge for at en ny deltager starter med 1." Lykke til..
... See MoreSee Less

View on Facebook
Back To Top