skip to Main Content

Onsøy

Onsøy ‑ opprinnelig en virkelig øy i Glomma‑deltaet på Østfold‑kysten ‑ var egen kommune inntil kommunesammenslutningen med Rolvsøy, Borge, Kråkerøy og Fredrikstad i 1994. Da hadde Onsøy kommune cirka 13.000 innbyggere, et areal på vel 115 kvadratkilometer og med de høyeste punkter, Rørfjell og Østento på ca 120 meter. Strandlinjen måler over 50 kilometer og nær det doble om strandlinjene på 152 store og små øyer telles med. Mest kjente øyer er Hankø, Rauer, Søster‑øyene og Missingene. Onsøy er blant de mest populære hyttedistrikter øst for Oslofjorden, med i alt vel 3.000 hytter.

Største tettsted er Gressvik, bygd opp rundt det som i sin tid var Nord‑Europas største treindustri (Græsvig Brug, 1860-1924), med blant annet tidlig produksjon av ferdighus. Andre tettsteder er Ørebekk, Øyenkilen, Slevik, Vikene, Engelsviken og Manstad/Lervik.

forsidebilde

 

Den opprinnelige øya – og den opprinnelige kommunen – omfattet også det som fortsatt kalles Onsøyfjerdingen i Råde kommune, og her inngikk også herregården Tomb. Dermed lå det hele tre adelige setegårder på øya; Tomb, Kjølberg og Elingaard. Den siste var mest betydningsfull, for her bodde rikskansler Jens Bjelke (1580-1659), som lenge var Kongens fremste stedfortreder i Norge. Onsøy var på denne tiden også eget len, Onsø len, fra 1549 til 1672, med Elingaards eier som lensherre. Onsøyfjerdingen ble utskilt fra Onsøy kommune og overført til Råde kommune allerede i 1842. Det skjedde en grensejustering også 1. januar 1968, da fem matrikkelgårder på i alt fem kvadratkilometer øst for Kjølbergelven ble overført til Fredrikstad kommune.

Navnet Onsøy skriver seg trolig fra “Odins øy”. Bygdenavnet Odinnsalr er nevnt i Fagrskinna fra omkring 1250. Området er rikt på fornminner, med et stort antall helleristninger, gravhauger, steinsetninger m.v.

Andre nyheter:

Onsøy Historielag

Onsøy Historielag arbeider for å fremme gransking av bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag3 days ago
📚 BOKLANSERING: I over 30 år har historien om Onsøy blitt beskrevet, og nå kommer de to siste bindene i bokserien. I forbindelse med lanseringen av bøkene ønskes alle hjertelig velkommen til lansering torsdag 30. mai på Bøndernes hus i Onsøy, Kolberg klokken 18.00.

Det er nå tiden fra frigjøringen fra svenskene (1905) og frem til det moderne 90-tallet (1994) som er tema i bøkene.

Forfatter Nils E. Øy vil være tilstede for signering av boken og det vil bli kulturinnslag ved blant annet Onsøymusikken og Bjørnar Spydevold. Det vil være mulig å kjøpe boken både på lanseringen og senere.

Bøkene er utgitt av Fredrikstad kommune, i samarbeid med Onsøy Historielag.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag1 week ago
Bygdedagen i Onsøy, på Elingaard 2. juni med innmarsj kl 12.00.
Her kommer program for dagen.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag1 week ago
Bind 6 og 7 av Onsøys historie skal lanseres torsdag 30. mai 2024.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag3 months ago
Onsøy historielag innbyr til årsmøte på Bøndenes hus Kolberg v/Onsøy kirke.
Søndag 10. mars klokken 17.00
Innkalling sto i Varden.
Det er også avertert i avisen.
Før årsmøtesaker får vi besøk av Ole Martin Tvete alias "Ole Smed", han skal fortelle om smedens arbeid og dertil hørende historier.
Kaffe, kaker og loddsalg.
Alle velkommen!
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag4 months ago
Møtekalender for Onsøy historielag 2024

10. mars, vi avholder årsmøte på Kolberg. Mer info sendes ut på e-post til medlemmene. Det vil også bli avertert i avisen.

2. juni, arrangerer vi bygdedag på Elingaard sammen med bygdas lag og foreninger. Tema i år er mat og mattradisjoner.

1. september har vi bestilt medlemstur til Norsk utvandrermuseum på Hamar og omvisning på Altungstad Brenneri. Det kommer mer info om pris og påmelding senere.
Back To Top