Velkommen til Onsøy Historielags nettsider

 

Om oss

Onsøy Historielag ble stiftet 20. februar 1949.

Onsøy Historielag arbeider for å fremme gransking av bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning.

Onsøy Historielag er lokalisert i Høvelbygningen på Elingaard i Onsøy. Medlemskap er åpent for alle som støtter lagets formål. Bli gjerne medlem i historielaget.

Onsøy historielag gir ut årsskriftet Varden. Den inneholder lokalhistoriske artikler fra Onsøy og er rikt illustrert. Varden er til salgs i flere lokale utsalgssteder.

 

 

Styret i Onsøy historielag 2013

Nestleder:     Bjørn Enger

Sekretær:       Agnes Serine Antonsen Bossum

Kasserer:       Wenche Lundberg Bossum

Styremedl:     Arne Haraldsen

Styremedl:     Steinar Larsen

Styremedl:     Marit Gjølstad

Styremedl:      Ola Larsen

Varamedl:     Aud Grini

Varamedl:     Gunnar Kristiansen

Varamedl:     Birger Alfred Andersen

 

Lik vår Facebook side! Onsoy Historielag