frontbanner

Onsøy

Onsøy ‑ opprinnelig en virkelig øy i Glomma‑deltaet på Østfold‑kysten ‑ var egen kommune inntil kommunesammenslutningen med Rolvsøy, Borge, Kråkerøy og Fredrikstad i 1994. Da hadde Onsøy kommune cirka 13.000 innbyggere, et areal på vel 115 kvadratkilometer og med de høyeste punkter, Rørfjell og Østento på ca 120 meter. Strandlinjen måler over 50 kilometer og nær det doble om strandlinjene på 152 store og små øyer telles med. Mest kjente øyer er Hankø, Rauer, Søster‑øyene og Missingene. Onsøy er blant de mest populære hyttedistrikter øst for Oslofjorden, med i alt vel 3.000 hytter.

Største tettsted er Gressvik, bygd opp rundt det som i sin tid var Nord‑Europas største treindustri (Græsvig Brug, 1860-1924), med blant annet tidlig produksjon av ferdighus. Andre tettsteder er Ørebekk, Øyenkilen, Slevik, Vikene, Engelsviken og Manstad/Lervik.

forsidebilde

 

Den opprinnelige øya Onsøy omfattet også det som kalles Onsøfjerdingen i Råde kommune, og her inngikk også herregården Tomb. Dermed lå det hele tre adelige setegårder på øya; Tomb, Kjølberg og Elingaard. Den siste var mest betydningsfull, for her bodde rikskansler Jens Bjelke (1580‑1659), som lenge var Kongens fremste stedfortreder i Norge. Onsøy var på denne tiden også eget len, Onsø len, fra 1549 til 1672, med Elingaards eier som lensherre.

Navnet Onsøy skriver seg trolig fra «Odins øy». Bygdenavnet Odinnsalr er nevnt i Fagrskinna fra omkring 1250. Området er rikt på fornminner, med et stort antall helleristninger, gravhauger, steinsetninger m.v.

Andre nyheter:

Varden 2015 er kommet.
Den er nå på vei ut til salgsstedene og medlemmene.
Selges i Fredrikstad hos Johnsen Libris, i Onsøy hos gullsmed Fog, Best og Arne Bossum på Ørebekk, Kiwi Møklegaard, Joker Vikane, Kjærre Blomster, Joker Engelsviken og Saltnes interiør.
72 sider med spennende historie.
Den kan også kjøpes ved henvendelse til oss i Vardenkomiteen.
Prisen er kr. 100.- + eventuell porto.
... See MoreSee Less

Nå er Varden for 2011 kommet. Her kan du bl.a. lese om "lærerstandens far" Halvor Larsen Foslund, gården Stenebraaten, Onsøy Lærerlag som ble stiftet i 1893, en familiekrønike om fisket i Vikerkilen, Onsøe Kornmagasin, den store arbeidsledigheten i 1927, Onsøy fattigvesen m.m.

View on Facebook