skip to Main Content

Onsøy

Onsøy ‑ opprinnelig en virkelig øy i Glomma‑deltaet på Østfold‑kysten ‑ var egen kommune inntil kommunesammenslutningen med Rolvsøy, Borge, Kråkerøy og Fredrikstad i 1994. Da hadde Onsøy kommune cirka 13.000 innbyggere, et areal på vel 115 kvadratkilometer og med de høyeste punkter, Rørfjell og Østento på ca 120 meter. Strandlinjen måler over 50 kilometer og nær det doble om strandlinjene på 152 store og små øyer telles med. Mest kjente øyer er Hankø, Rauer, Søster‑øyene og Missingene. Onsøy er blant de mest populære hyttedistrikter øst for Oslofjorden, med i alt vel 3.000 hytter.

Største tettsted er Gressvik, bygd opp rundt det som i sin tid var Nord‑Europas største treindustri (Græsvig Brug, 1860-1924), med blant annet tidlig produksjon av ferdighus. Andre tettsteder er Ørebekk, Øyenkilen, Slevik, Vikene, Engelsviken og Manstad/Lervik.

forsidebilde

 

Den opprinnelige øya – og den opprinnelige kommunen – omfattet også det som fortsatt kalles Onsøyfjerdingen i Råde kommune, og her inngikk også herregården Tomb. Dermed lå det hele tre adelige setegårder på øya; Tomb, Kjølberg og Elingaard. Den siste var mest betydningsfull, for her bodde rikskansler Jens Bjelke (1580-1659), som lenge var Kongens fremste stedfortreder i Norge. Onsøy var på denne tiden også eget len, Onsø len, fra 1549 til 1672, med Elingaards eier som lensherre. Onsøyfjerdingen ble utskilt fra Onsøy kommune og overført til Råde kommune allerede i 1842. Det skjedde en grensejustering også 1. januar 1968, da fem matrikkelgårder på i alt fem kvadratkilometer øst for Kjølbergelven ble overført til Fredrikstad kommune.

Navnet Onsøy skriver seg trolig fra “Odins øy”. Bygdenavnet Odinnsalr er nevnt i Fagrskinna fra omkring 1250. Området er rikt på fornminner, med et stort antall helleristninger, gravhauger, steinsetninger m.v.

Andre nyheter:

Onsøy Historielag

Onsøy Historielag arbeider for å fremme gransking av bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag
I morgen torsdag 1. september 18.00-21.00 har vi åpent på kontoret i Høvelbygningen på Elingaard. Det er bare å ta en tur for de som har lyst.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag
Her er et utvalg av gjenglemte saker som vi har liggende på kontoret i Høvelbygningen på Elingaard. Er det noen som gjenkjenner så kom gjerne og hent.

Vi skal ha åpent hver søndag i sommer fra 1200 til 1600. Første søndagen er 19. juni og siste er 7. august. Vi selger bøker og Varden, og den femte bygdeboken, som omhandler Onsøybygda fram til 1905 er nå satt ned til 50 kroner, så hele settet kommer på bare 250 kroner. Vi kan også sende i posten dersom det er ønskelig.

Og selvfølgelig er Onsøy-samlingen åpen.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag
Vi sender ut ny informasjon da sted for arrangementet ikke framkom i programmet, og i tillegg er det opplysning om utstilling i østfløya og salg av håndarbeidsprodukter i hagen. Vi beklager hvis en del allerede har delt det første innlegget.
Onsøy Historielag
Onsøy Historielag
Bygdedagen i Onsøy, her kommer mer info om programmet for dagen. Arrangementet er på Elingaard.
Back To Top