skip to Main Content

Onsøy-samlingen – hvor er nå den?

 

logosamlet

 

Den er i Høvelbygningen på Elingaard, – like inntil parkeringsplassen og låvebygningen. Har du aldri vært der før?  Hvis ikke, så har du en fin opplevelse til gode. Og har du vært der før, så vil du kjenne på gjentakelsens magi hvis du kommer på nytt.

Onsøy-samlingen er en utstilling av gamle gjenstander samt bilder og tekster som viser glimt fra Onsøys historie.  Det er en fortelling fra vårt tidlige opphav, den første bosetting i eldre stenalder for 8000 år siden, og fram til det vi kan kalle vår tid på 1900-tallet.  Det er en mangslungen samling som viser onsingenes liv og virke i hverdag og fest.

Rett innenfor inngangsdøren får vi et innblikk i geologien, bosettingen i steinalderen, bronsealderen, jernalderen, vikingtiden og middelalderen. Et klenodium er låsen fra Onsøy gamle kirke.  Kirken var bygd på 1100-tallet, men ble dessverre revet i 1875 for å gi plass til nåværende kirke.  Låsen er noe yngre enn den gamle kirken, og den er meget pent smidd i jern.

Budstikke
Budstikke

Like ved låsen står også budstikka festet til ”dørkarmen”.  Dette er også en sjeldenhet.  Den ble brukt helt fram til 1907.  På plakaten heter det følgende: ”Ordet ”budstikke” fører uvilkårlig tankene våre langt tilbake i tiden, gjerne helt til vikingtiden.  Vi tenker oss at konger og høvdinger kalte almuen inn til ting, eller til krigstjeneste.  Budstikken var en stikke elle hylse av jern eller tre, med jernpigg i den ene enden, slik at den kunne hugges fast i dørkarmen eller veggen hvis budbæreren ikke fant noen hjemme.”

Jordbruk
Jordbruk

Rett i fronten, når vi kommer inn i samlingen, står det: ”Året er langt og måla mange.”  En framstilling av strevet og slitet for føda og livberging.  Med utpreget grad av naturhushold og lite pengehushold var onsingen overlatt til hva jorda og havet kunne gi av mat og utkomme.  Det var å stole på egen arbeidskraft og Vårherre.  Det er en fortelling om at en kar hadde kjøpt seg et gjengrodd gårdsbruk.  Etter noen år så var dette snudd til et mønsterbruk.  Så kom en sterk troende kar på besøk og de så på hvor fint det var blitt.  Da sa den besøkende: ”Har du nå husket å takke Vårherre for hjelpen?” Jo, han hadde nå det også, men så føyde han til: ”Men du skulle nå ha sett hvordan det så ut her da Han drev her alene.”

Skolepulter
Skolepulter

Tar vi inn til høyre, ser vi en avdeling med tidligere tiders enkle skolegang, og en utstilling av stenhoggerutstyr.  Stenhogging var en stor virksomhet i siste halvdel av 1800-tallet og et godt stykke inn på 1900-tallet.  Det ga levebrød til mange, men det var et hardt slit.

Stenhugger
Stenhugger

Lenger inn i samlingen passerer vi utstillingen med jordbruksredskap og fiskeredskap.  Over jordbruksredskapen står det: ”Når grinda står åpen, er gården unyttig”.  Her er det utstyr fra plog til ljå, hakke og hælesåld og mye mer-

Av fiskeredskap ser vi garn, hårsnøre, ålesaks, åleteiner, fiskekørj med bæretre, størjeblåser og sjøstøvel.

Fiskeredskap
Fiskeredskap

På veggen henger også en issag.  Den ble brukt til å skjære isblokker.  De ble brukt til avkjøling av melken på sommerstid.  For å holde på isen etter vinteren, ble den lagret i sagmøle.  Historien forteller at det en kald vinterdag sto en voksen gutt og skar is på et tjern.  Så kom en kar forbi og så, og sa at dette var et tungt arbeid.  Jo, gutten var nå enig i det. ”Men det er verre med han som står i den ande enden og drar”, sa han.

Lengst inne i lokalet ser vi en modell av Hankø Bad og Kystsanatorium.  Den viser øya med Badet og sommervillaene slik det så ut ved etableringen i 1877.  Den ble laget til den store nordiske utstillingen i København i 1888.  I nesten 100 år var den nedpakket, men for noen år siden ble den gitt av Wencke Meidell Asbjørnsen.  For øvrig kan vi lese og se bilder fra tiden da Hankø ble kalt ”Seilsportens Mekka”, dvs. helt fra 1880-årene og fram til våre dager.  Dette var Kong Olavs seilarena, og Kongskipet hadde sin faste ankringsplass i Hankøsundet.  Et kjært syn i sommertiden.

Kjøkken
Kjøkken

På den andre siden av lokalet passerer vi temaet: ”Det trives ikke mus i et matløst hus”.  En kjøkkenavdeling med det som naturlig hørte med, som vedovn, bakstetrau, melkesil, vaskevannsfat, morter, munkepanne med mye mer.  Vi passerer også temaet: ”Kle deg som de fleste og lev som de beste”.  En utstilling av klær, rokk, vev, symaskin og det som hører med.

Vev
Vev

Dette er er bare en smakebit av hva du kan se og oppdage i Onsøy-samlingen.

Mesteparten av gjenstandene ble samlet inn i 1973 og supplert med noe i årene deretter, og de er gitt av onsinger.  Innsamlingen skjedde i regi av Museum- og bygdebokutvalget i Onsøy kommune, og gjenstandene er kommunal eiendom.  Enkelte gjenstander eies av Onsøy historielag.  Etableringen av utstillingen ble finansiert av Fredrikstad kommune, Norsk kulturråd, Østfold fylkeskommune, Onsøy historielag, Onsøy bygdekvinnelag og lokalt næringsliv.  Utstillingen ble åpnet den 27. februar i 2003.  Fredrikstad Museum, nå en avdeling under Østfoldmuseene, hadde det faglige og praktiske ansvaret for etableringen av utstillingen, – de har fortsatt ansvaret, og med betydelig hjelp og støtte fra Onsøy historielag.

Høvelbygningen er, som navnet sier, en bygning der det tidligere ble høvlet materialer.

 

Utstillingen er åpen for besøk på søndager i sommerhalvåret kl 12.00 – kl 16.00,  ellers etter avtale. 

VELKOMMEN PÅ BESØK!

Foto: Bengt Rydin

Back To Top