skip to Main Content
Høvelbygningen

Onsøy Historielag ble stiftet 20. februar 1949.

Onsøy Historielag arbeider for å fremme gransking av bygdas historie, kultur og minner, samt å vekke den historiske interesse blant bygdas befolkning.

Medlemskap er åpent for alle som støtter lagets formål.

Vi holder til i Høvelbygningen på Elingaard i Onsøy. Kontakt oss for avtale.

Onsøy historielag gir ut årsskriftet Varden. Den inneholder lokalhistoriske artikler fra Onsøy og er rikt illustrert. Vi utgir også Onsøykalenderen i samarbeid med Viken musikkforening, med gamle bilder fra bygda. Varden og kalendere er til salgs i flere lokale utsalgssteder og ved henvendelse til oss i historielaget.

Sangen til Onsøy

En del av Mor Norge ble gitt oss engang.

Den hegnes av havbrus og bølgenes sang,

av holmer og øyer som perler i fjord

og Glomma som haster så breddfull og stor

på vei mot det lokkende, dragende hav.

Et tonenes følge fra vugge til grav.

 

Anna Sjøgreen Skallerød

.

Back To Top